Aktualna informacje o warsztatach można uzyskac  telefonicznie +48 577 551 558 lub poprzez funpage na Facebook’u.